Op weg naar inclusieve techniek, bouw, en energie

Deze week was een belangrijk moment met de start van het aanvalsplan Techniek, Bouw en Energie.

Een belangrijk doel hiervan is om meer kansen te bieden aan professionals met een vluchtelingenachtergrond, zodat zij kunnen werken in de techniek-, bouw- en energiesector. Omdat er steeds meer vraag is naar talent en de behoefte aan diversiteit in deze sectoren groeit, is dit initiatief een veelbelovende stap naar een inclusievere arbeidsmarkt. Samen met netbeheerders en andere partners zet Refugee Talent Hub zich in om meer kansen te creëren voor nieuwkomers in deze belangrijke sectoren. We zetten in op bredere samenwerkingen binnen de branche om zo nog meer impact te maken.

Maatschappelijke uitdagingen

Professionals in de bouw, energie en techniek spelen een cruciale rol bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie. De komende jaren zijn er naar schatting 30.000 geschoolde medewerkers nodig om deze uitdaging aan te gaan. Momenteel staan ongeveer 80.000 statushouders klaar om aan het werk te gaan. Een deel van hen heeft al een technische achtergrond, terwijl anderen openstaan voor omscholing om een baan te vinden in de bouw, techniek en energie.

Collega Houda Zait: “"Het is super inspirerend om te zien dat werkgevers in de techniek, bouw en energie bereid zijn om buiten de kaders van hun eigen organisaties te treden. Ze steken de koppen bij elkaar om de uitdagingen rond het tekort aan arbeidskrachten in de energietransitie gezamenlijk aan te pakken".

Lees hier meer over het aanvalsplan Techniek, Bouw en Energie.