Wat als het jóu overkomt?

Verplaats je maar eens in een Syriër, een Ugandees, een Oekraïner: je zult maar ergens voor geleerd hebben, een mooie baan hebben, en opeens moet je door omstandigheden je land verlaten en ergens opnieuw beginnen… Hoe zou jíj je dan voelen?

Janine Vos is Chief Human Resource Officer bij Rabobank. In die rol is ze verantwoordelijk voor de people-as binnen de bank. Welke reis maak je mee als je binnenkomt als nieuwe collega, wat is je beleving van Rabobank als werkgever, hoe kun je jezelf ontwikkelen, en je op je plek voelen – het zijn stuk voor stuk belangrijke thema’s in haar werk. “Je kunt alles veranderen in een organisatie, maar uiteindelijk zijn het de mensen die het verschil maken. Daar ligt mijn hart. Kansen creëren voor mensen, hen laten bloeien en daarmee de organisatie ook.”

Kansengelijkheid

Diversiteit en inclusie (D&I) is een belangrijk onderwerp binnen Rabobank. Niet voor niets is Rabobank al een aantal jaar partner van Refugee Talent Hub en wordt er sinds kort elk half jaar iemand gedetacheerd (lees hier het dubbelinterview met Chantalle Stottelaar en Janine Vos). Janine: “D&I is hoe we het noemden, maar inmiddels gaat het verder dan dat. Voor mij gaat het erom wie de kansen krijgt; het gaat om kansengelijkheid, dus diversiteit, kansengelijkheid & inclusie (DEI). Als ik terug denk aan mijn eigen loopbaan bijvoorbeeld, dan denk ik aan de kansen die ik op de juiste momenten van sleutelfiguren kreeg. Hoe zou het zijn gegaan als ik die kansen niet gehad had? Je kan een deur openen voor iemand, een sleutelfiguur zijn.” “De één krijgt meer kansen dan de ander. Gelukkig wordt dat steeds meer erkend en is er meer bewustwording rond dat thema. Je achtergrond, (de status van) je ouders, je geaardheid, wie je tegenkomt… het is niet alléén hard werken wat je verder brengt. Ik vind het belangrijk dat we ons als Rabobank daar ook bewust van zijn en ons inzetten voor meer kansengelijkheid.”

Vluchtelingen en werk: een sneeuwbal

DEI is een heel breed thema – waarop richt Rabobank zich specifiek? “Alle groepen binnen DEI verdienen aandacht, maar als je een verschil wil maken, moet je niet alles willen doen. En een verschil maken, dát willen we als Rabobank. Onze missie is ‘growing a better world together’. Als we iets teweeg willen brengen, het ripple effect, dan moeten we kijken waar onze impact het grootst kan zijn.” licht Janine toe. “Ik noem dat altijd ‘onze sneeuwbal’.”

“Rondom het vraagstuk van een krappe arbeidsmarkt richten wij ons expliciet op de bijdrage van vluchtelingen. Vluchtelingen is één van onze focuspunten. Als je die aan de krappe arbeidsmarkt koppelt, heb je een hele mooie win-win. Dan kunnen we ook laten zien dat het resultaat oplevert. We geloven in de combinatie van talent en juiste kansen. Dit heeft positieve impact op de business en dit succes leidt vervolgens tot een sneeuwbaleffect in de organisatie.”

Canvas plafond

Refugee Talent Hub-collega Sam van Grondelle deed onderzoek naar het canvas plafond: factoren die de integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt belemmeren. Die factoren zijn individueel, organisatorisch-institutioneel en maatschappelijk. Bij het organisatorisch-institutionele kun je denken aan bijvoorbeeld recruitment procedures, onbewuste vooroordelen, de cultuur binnen de organisatie. Hoe kijk jij hiernaar vanuit Rabobank?

“Ik denk dat er altijd dingen zijn die we kunnen verbeteren – wij leren zelf ook enorm veel. Om je een voorbeeld te geven: ik zie een spanningsveld tussen mensen niet willen labelen, maar ze toch extra ondersteuning aanbieden. En dat is maatwerk, want iedere nieuwkomer is anders in zijn of haar behoefte – vanuit cultuur of vanuit zichzelf. Daarnaast zijn er meer ongeschreven regels dan waar wij ons als “Nederlanders” bewust van zijn – wij zijn er immers mee opgegroeid. Bij Rabobank zijn er we er nu naar aan het kijken hoe we die ongeschreven regels beter kunnen toelichten én hoe we de juiste balans kunnen vinden tussen ‘een verhaal hebben’ en ook ‘gewoon een collega zijn’.“

De mens achter het verhaal

“Rabobank heeft in april 2019 de ambitie uitgesproken om minimaal 60 vluchtelingen aan te nemen in twee jaar tijd, en deze ambitie hebben we al ruimschoots gehaald. Dat is natuurlijk fantastisch en geeft enorm veel trots. Maar wat ik het meest waardevol vind, en ook hier bij Rabobank heb mogen zien, is de menselijke kant: als onze collega’s achter de verhalen kijken. Dan wordt ‘een vluchteling’ gewoon een mens. Een collega. Iemand die toegevoegde waarde biedt in jouw team en in de organisatie.”

Wat als het jóu overkwam?

“Mag ik nog één ding toevoegen? Ik denk dat het allerbelangrijkst is dat – als je leider in een organisatie bent – je jezelf in de schoenen van een Syriër, een Ugandees, een Oekraïner, plaatst: je zult maar ergens voor geleerd hebben, een mooie baan hebben, en opeens moet je door omstandigheden je land verlaten en ergens opnieuw beginnen… Hoe zou jíj je dan voelen? Dan wil je toch ook dat er in mogelijkheden gedacht wordt en dat er naar jou gekeken wordt als ‘mens met talent’? Daarom wil ik werkgevers twee tips meegeven:

  1. Kijk achter de feiten – neem contact op met Refugee Talent Hub of een vergelijkbare organisatie en laat jezelf inspireren. Het begint altijd met iets kleins. Het ripple effect.

  2. Kies jouw standpunt en start die sneeuwbal. Daarmee creëer je verandering.”

Waardevolle ambitie

Op 8 april aanstaande vindt de tweede Dutch Business Summit on Refugees plaats. Dé plek voor werkgevers om ambities en inspiratie te delen op het gebied van vluchtelingen en werk. Vanzelfsprekend is Rabobank hierbij ook aanwezig. “Met onze ervaring van de afgelopen paar jaar en onze ambitie om op dit gebied nog meer impact te maken, is één van onze doelen om collega-werkgevers te inspireren.” geeft Janine aan. “Waar we op inzetten de komende paar jaar? Maximaal behoud van deze talentvolle mensen!”