• February 27th 2023
 • Starts at 09:00
 • Live in 's-Hertogenbosch & Online
 • Ctac
 • Closed

CTAC & Refugee Talent Hub Mentorprogramma

Meld je snel aan!

For English read below

Introductie

Ctac en de Refugee Talent Hub organiseren een mentorprogramma. Voor dit programma zoeken wij kandidaten met een vluchtelingenachtergrond die hulp zoeken bij het vinden van een baan. Je wordt gematcht voor 5 maanden met een mentor van Ctac. Samen met deze mentor geef je jouw professionele ontwikkeling een boost. Het programma start op 27 februari 2023. Er is beperkt plek, dus meld je snel aan voor het Ctac mentorprogramma!

Met een vluchtelingenachtergrond een baan vinden is niet altijd makkelijk. Bijvoorbeeld omdat je een klein netwerk hebt, weinig weet over werken in Nederland of weinig werkgevers ontmoet. Om het vinden van een baan makkelijker te maken, organiseert Ctac dit mentorprogramma voor jou.

We kijken er naar uit om je te ontmoeten!

Over het mentorprogramma

Je mentor van Ctac zal je één-op-één helpen bij zaken zoals:

 • Doelen opstellen voor tijdens je carrière en het mentorprogramma;

 • Je CV maken of verbeteren;

 • Een professionele LinkedIn-pagina maken om jezelf nóg beter te presenteren op de Nederlandse arbeidsmarkt;

 • Je voorbereiden op toekomstige sollicitatieprocedures door sollicitatievragen te oefenen en te bespreken wat voor vervolgstappen gebruikelijk zijn als je solliciteert bij een bedrijf;

 • Oefenen met netwerken en leren hoe je je professionele netwerk kan laten groeien;

Aan de ene kant zal jouw mentor dus zijn/haar kennis, vaardigheden en professionele netwerk met je delen. Maar aan de andere kant, kan jouw mentor natuurlijk ook veel van jou leren! Tijdens de fysieke bijeenkomsten en online check-ins zul je meer leren over elkaar, over werk in het algemeen en over Ctac in het bijzonder.

Over Ctac

Ctac is een Business & Cloud Integrator die uiteenlopende klanten in diverse branches helpt bij het waarmaken van ambities over meer omzet, meer rendement of lagere kosten door innovatieve technologische oplossingen. Ctac is een warme, persoonlijke organisatie, met oog voor een goede balans tussen werk en privé én voor de wereld om ons heen.

Wat verwachten we van jou?

 • Je hebt een vluchtelingenachtergrond;

 • Je zoekt naar een baan en wilt daarbij geholpen worden;

 • Je bent aanwezig bij de gezamenlijke online en live events (zie Belangrijke data);

 • Vanaf 27 februari 2023 kun je voor 5 maanden één keer in de week online of in het echt afspreken met je mentor;

 • Vereist: je Nederlands of Engels is op een voldoende niveau om deel te nemen aan dit mentorprogramma;

 • Je CV staat in onze database;

 • Je bent enthousiast en gemotiveerd om het maximale uit het mentorprogramma te halen;

 • Je hebt toegang tot een computer (met camera) en internet, wat nodig is voor videobellen;

Belangrijke data

 • Kick-off (live*): maandag 27 februari, 10 uur, CTAC kantoor

 • Eerste check-in (online): maandag 20 maart, van 13 tot 14 uur

 • Tweede check-in (online): maandag 17 april, van 13 tot 14 uur

 • Closing event (live*): maandag 10 juli, 10 uur, CTAC kantoor

*Live meetings zullen plaatsvinden bij Ctac en reiskosten zullen worden vergoed.

Hoe meld ik me aan?Dus, weet je niet welke vervolgstappen je moet nemen in je carrière? Wil je leren hoe je het meeste uit sollicitatiegesprekken kunt halen? Wil je je professionele netwerk uitbreiden en in contact komen met de juiste mensen? Schrijf je dan in voor het nieuwe Ctac mentorprogramma!

 • Vergeet niet je CV up te loaden bij je account;

 • Als je geselecteerd wordt, verwachten we je bij de gezamenlijke online en live events (zie Belangrijke data);

 • De deadline voor inschrijving is 10 februari 2023, maar bij genoeg aanmeldingen zullen wij de werving eerder sluiten.

*Kandidaten die de Nederlandse taal spreken, zullen in dit mentorprogramma voorrang krijgen.

Als je vragen hebt over het programma, kun je contact met ons opnemen via info@refugeetalenthub.com. We hopen dat je gebruik zult maken van deze geweldige kans voor professionele ontwikkeling!

English

Introduction

Ctac and the Refugee Talent Hub are organizing a professional mentorship program. For this program we are looking for candidates with a refugee background who would like to be supported in their search for a job. For 5 months, you will be matched with an employee from Ctac who will help you boost your professional development. The program will start on the 27th of February. There are limited spots available, so register quickly for the Ctac Mentoring Program!

As a person with a refugee background who would like to work, you are likely to face challenges in finding a job. For example, because you have a small professional network, know little about the Dutch labor market or find it difficult to meet employers. Ctac and The Refugee Talent Hub are offering this mentor program to help you overcome these challenges.

We are looking forward to meeting you!

About the Mentoring Program

As a mentee in the program, you will receive one-on-one guidance and support from a mentor from Ctac in multiple ways, including:

 • Setting career goals and formulating concrete next steps for your career during the 5 months of this mentor program;

 • Creating/improving your CV and receiving guidance on how to create a professional LinkedIn page to present yourself better on the Dutch labor market;

 • Preparing for future job interviews by practicing interview questions and discussing how to follow up;

 • Enhancing networking skills and learning how to identify opportunities to grow your network;

On the one hand, your mentor will share his/her knowledge, skills and professional network with you. On the other hand, your mentor can also learn a lot from you as well! During the physical and online meetings, you will learn more about each other, the work in general and Ctac in particular.

About Ctac

Ctac is a Business & Cloud Integrator that helps a wide range of customers in various industries to realize their ambitions of higher turnover, higher returns, or lower costs through innovative technological solutions. Ctac offers a friendly and supportive work environment to its employees; it is an organization with an eye for a good balance between work and private life and the world around us.

What do we expect from you?

 • You have a refugee background;

 • You would like to increase your chances on the Dutch labor market;

 • You are present during the online and live events (see Important dates);

 • From 27th of February, you can meet once every week with your mentor, either in-person or online over the course of 5 months;

 • Must: your Dutch or English is at a sufficient level to participate in this mentor program;

 • You are enthusiastic and motivated to get the most out of the mentor program;

 • You have access to a computer (with camera) and internet, which is necessary for video calls;

Important dates

 • Kick-off (live*): Monday, 27th of February, 10:00, CTAC office

 • First check-in (online): Monday, 20th of March, from 13 till 14 o'clock

 • Second check-in (online): Monday, 17th of April, from 13 till 14 o'clock

 • Closing event (live*): Monday, 10th of July, 10:00, CTAC office

*The live meetings will take place at the Ctac office and travel expenses will be compensated.

How do I register?

So, are you unsure which next steps to take in your career? Are you interested in learning how to get the most out of job interviews? Do you want to expand your professional network and get in touch with the right people? Then sign up for the new Ctac Mentor Program!

 • Please make sure that your CV has been uploaded;

 • If you are selected, we expect you to be present during the online and live events (see Important dates);

 • The registration deadline is on the 10th of February, but if we receive enough applications, we will stop the recruitment earlier.

*Candidates who speak Dutch will be given priority in this mentor program.

If you have any questions about the program, you can contact us at info@refugeetalenthub.com. We hope that you will take advantage of this wonderful professional development opportunity!