Meer maatwerk en regionale hulp voor statushouders – SER

Afgelopen vrijdag 24 mei verscheen het rapport ‘Integratie door werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers’ van de Sociaal-Economische Raad (SER). De raad agendeerde daarin de beperkte arbeidsparticipatie van statushouders. Een kwart van degenen die in 2014 naar Nederland zijn gekomen, heeft betaald werk gevonden. Twee derde van deze statushouders is afhankelijk van een bijstandsuitkering. […]

Afgelopen vrijdag 24 mei verscheen het rapport ‘Integratie door werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers’ van de Sociaal-Economische Raad (SER). De raad agendeerde daarin de beperkte arbeidsparticipatie van statushouders. Een kwart van degenen die in 2014 naar Nederland zijn gekomen, heeft betaald werk gevonden. Twee derde van deze statushouders is afhankelijk van een bijstandsuitkering.

De SER pleit voor een effectievere ondersteuning van vluchtelingen met een verblijfsvergunning bij het zoeken naar werk. Meer maatwerk en een sluitende regionale infrastructuur waarop gemeenten, werkgevers en werknemers een beroep kunnen doen, zijn nodig voor een succesvolle integratie van deze nieuwkomers. Dit vraagt om veranderingen in wetgeving, beleid en uitvoering. Gezien de zorgelijke maatschappelijke positie, is een slagvaardige aanpak geboden, aldus de raad.

“In een aantal gemeenten, regio’s en sectoren zien we veelbelovende praktijken, maar die kennis wordt nog steeds onvoldoende gedeeld. Te veel vluchtelingen staan daardoor aan de zijlijn. Het wordt tijd dat we de opgebouwde kennis over effectieve interventies ook daadwerkelijk gebruiken en verder verspreiden naar andere gemeenten en regio’s, ook ten behoeve van andere kwetsbare groepen”, aldus Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER.

De verkenning in het rapport is niet de eerste die de gebrekkige integratie van statushouders agendeert. In de afgelopen jaren hebben diverse adviesraden en onderzoeksinstellingen, waaronder ook de SER, de problemen waarmee statushouders kampen uitgebreid gedocumenteerd. Lees hier het rapport.