Onderzoek SCP: Syrische vluchtelingen stuiten op bureaucratie

Veel Syrische vluchtelingen willen graag snel inburgeren, maar stuiten op zaken als bureaucratie en taalscholen die niet goed presteren. Dat staat in een donderdag gepubliceerd rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De onderzoekers spraken Syriërs over hun ervaring met het Nederlandse participatiebeleid. Hun conclusie? Veel vluchtelingen willen graag snel inburgeren en een baan vinden, maar lopen aan tegen een rits obstakels. Zo krijgt een deel van de vluchtelingen te maken met druk vanuit overheidsinstanties om werk te accepteren dat onder hun opleidingsniveau is. Met name hoogopgeleide Syriërs geven aan dat ze voelen dat hun talent onvoldoende wordt gewaardeerd en benut.

Verder toont het rapport dat veel Syriërs het leren van de Nederlandse taal zien als een belangrijke voorwaarde voor goede inburgering, maar vinden ze het uitkiezen van een goed taalschool lastig. Ook zetten sommigen van hen vraagtekens bij de kwaliteit van Nederlandse taalscholen en docenten. Daarnaast geven een aantal vluchtelingen aan ze de taal liever leren terwijl ze al aan het werk zijn.

Tot slot, een deel van de Syriërs geeft aan moeite te hebben met het zogenoemde spreidingsbeleid. Op dit moment krijgen vluchtelingen een willekeurige woonplaats aangewezen en wordt vaak geen rekening gehouden met hun ambities en leefstijl. Dat is lastig, vooral de groep die niet een grote stad woont. Een plaatsing in een stedelijk gebied vergroot namelijk de studie- en werkmogelijkheden, zo is de gedachte.

Lees hier het hele SCP-onderzoek.