Portret in het AD

Deze week verscheen een artikel in het AD over Ali al Kadour, een tandarts uit Syrië. Voor de Refugee Talent Hub is dit een herkenbaar artikel. Met onze partner Dental Care Professionals (DCP) werken we aan kansen voor tandartsen in Nederland.

Foto Ali al Kadour © Sven Menschel

Over Dental Care Professionals

Dental Care Professionals heeft haar commitment uitgesproken om 60 vluchtelingen met een tandheelkundige of tandtechnische opleiding helpen binnen drie jaar werk te vinden binnen een Nederlandse tandzorgpraktijk. DCP gaat op zoek naar banen waarbij een gevestigde tandarts een vluchteling-tandarts zal begeleiden en coachen. Bovendien heeft DCP beloofd er bij de Nederlandse overheid op aan te dringen beleid te ontwikkelen voor BIG-registratie, zodat vluchteling-tandartsen makkelijker aan de slag kunnen in Nederland. Onderstaand artikel in het AD sluit aan bij de ervaring van de Refugee Talent Hub en Dental Care Professionals.

AD: Het had niet veel gescheeld of tandarts Ali had bij Kruidvat gewerkt

Ali al Kadour en zijn vrouw Halla en hun twee dochtertjes, Laila (6) en Sarah (1), wonen sinds juli 2017 in Rhenen. Al Kadour (29) heeft er zicht op dat hij als tandarts aan het werk kan. Hij is in augustus geslaagd voor de benodigde examens. Maar dat ging niet vanzelf. Het had niet veel gescheeld of tandarts Ali al Kadour uit Syrië had bij Kruidvat gewerkt. Dankzij steun en begeleiding van het Netwerk voor Nieuwkomers Rhenen en coach Karel Musch, is Ali hard op weg tandarts te worden.

“Ik kom uit Kafarzita”, vertelt hij. “Er woonden 25.000 mensen, maar de stad is nu onbewoonbaar en verlaten. Het Syrische regime gebruikte er verschillende keren chemische wapens en er zijn zeker vijfhonderd mensen gedood.”

‘Het leek onmogelijk’

“De tandartsstudie duurt in Syrië vijf jaar. Een paar uur nadat ik de resultaten van het laatste examen kreeg, heb ik een auto gehuurd en ben ik naar het buitenland gereden. Want zodra je klaar bent met de studie moet je het leger in. Veel van mijn vrienden zijn daar gedood. Dat was in 2012.”

Na omzwervingen kwamen ze in 2015 in Nederland. “Ik wist niet hoe ik ooit als tandarts aan het werk zou kunnen. Het leek onmogelijk.” 

Omdat een Syrisch tandartsdiploma hier niet automatisch wordt erkend, moet je een intensief traject doorlopen van cursussen, stages en examens bij het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam.

Belemmeringen

UAF, de stichting van vluchteling-studenten, pleit voor een eenvoudiger proces. Niet alleen vanwege de stress voor de aankomend tandartsen, maar ook met het oog op het tandartstekort in Nederland.

Want door belemmeringen in beleid, en gemeentes die statushouders tot ongeschoold werk dwingen, komt een deel nu niet terug in het medisch beroep waarvoor ze zijn opgeleid. Terwijl er ongeveer 120 tandartsen uit Syrië in Nederland zijn, worden dan tandartsen uit andere EU-landen gehaald. UAF steunt veel tandartsen in het traject. Zoals Al Kadour.

“Ik heb een half jaar stage gelopen in een tandartspraktijk, bij Anas Alahmad in Assen. Ja, ik heb wel geprobeerd om dichterbij iets te vinden, veel brieven geschreven. Maar uiteindelijk ging ik een half jaar lang twee, drie dagen in de week op reis.”

‘Geen verschil’

“Nee. Er is geen verschil in het beroep van tandarts tussen Syrië en Nederland. Hooguit in alle regels eromheen, zoals verzekeringen. Van de praktijk zelf had ik bovendien al veel gezien vanwege mijn vader die tandarts is.”

Nu gaat hij drie maanden als tandarts onder supervisie werken, in een praktijk in Den Haag. Dan kan de tijdelijke BIG-registratie in een definitieve worden omgezet, nodig voor zelfstandige beroepsuitoefening. Dat allemaal dankzij het Netwerk voor Nieuwkomers in Rhenen.

‘Stevige gesprekken’

Ali (rechts) met vrijwilliger Karel Musch.
Ali (rechts) met vrijwilliger Karel Musch. © Sven Menschel

“De wereld vriendelijker maken”, zegt vrijwilliger Karel Musch van het Netwerk voor Nieuwkomers. Hij is taalmaatje plus, want hij helpt mensen ook hun weg te vinden in het soms heel ingewikkelde Nederland.

Vluchtelingenwerk Oost-Nederland (VWON) begeleidt nieuwkomers, in bijvoorbeeld huisvesting en maatschappelijke zaken, maar de medewerkers komen vaak niet aan huis en merken lang niet alle strubbelingen en stress, vertelt Jacob Smit.

NvN Rhenen kan dat wel. Het netwerk, gestart in juni 2016 en nu actief met bijna zestig vrijwilligers, is er voor iedereen die in de gemeente Rhenen komt wonen.

“We houden dan een intake”, vertelt Jacob Smit. “We proberen een match te vinden met een vrijwilliger, zoals Karel. Een taalmaatje plus, want hij kijkt verder dan hulp in lezen en schrijven.

Toen we hoorden dat de gemeente Veenendaal, die gaat over nieuwkomers in de regio, Ali bij Kruidvat wilde laten werken, terwijl hij in het traject voor tandarts zat, hebben we stevige gesprekken gevoerd met de ambtenaar.”

‘Wat een verspilling!’

Musch is nog boos over het ‘hardvochtig’ beleid. “Zo wilden ze een griffier van het kantongerecht in Syrië wieldoppen laten maken in een fabriek. Wat een verspilling van talent! Wat een frustratie van perspectief!”

“De gemeente Rhenen biedt meer maatwerk en sociale ondersteuning.” Zegt hij. “Wethouder Simone Veldboer heeft de boel aangezwengeld. Rhenen is een pilot gestart om de begeleiding te verbeteren. Er is geluisterd naar Ali en Halla en ze kunnen bij één ambtenaar terecht.”


Smit: “Andersom staan zij ook klaar voor ons, het netwerk. Ali helpt met vertalen op cursusavonden en gaat soms mee met mensen naar het ziekenhuis.”

Geloof in elkaar

Karel Musch (72) vindt het vrijwilligerswerk bij NvN een verrijking. “Waarom ik dit doe? Omdat zij hier zijn, omdat ik geloof in een wereld waarin mensen zich wat van elkaar aantrekken, omdat alleen dat, samen optrekken, de wereld vriendelijker kan maken.”

“En ook omdat het nodig is en omdat ik kan helpen. En daarbij leer ik van Ali en Halla wat Nederland is en hoe het zou kunnen zijn, wat vriendschap betekent, wat trouw, toewijding en doorzettingsvermogen betekenen en geloof in elkaar, ondanks de soms gruwelijke tegenslagen. Daarom doe ik dit.”

Bron: AD https://www.ad.nl/utrecht/het-had-niet-veel-gescheeld-of-tandarts-ali-had-bij-kruidvat-gewerkt~af1b7235/