Samenwerken met RTH

 

Samenwerken met de Refugee Talent Hub?

Er is krapte op de arbeidsmarkt en vluchtelingtalenten kunnen een arbeidspotentieel vervullen – maar hoe kom je met hen in contact? Diversiteit en inclusiviteit staan hoog op de agenda, maar hoe geef je hier invulling aan? De Refugee Talent Hub is een deel van het antwoord.

Wat doet de Refugee Talent Hub?

De werkzaamheden van de Refugee Talent Hub richten zich op ‘elkaar ontmoeten’ en ‘banen’. Om elkaar te ontmoeten organiseren wij Meet & Greet sessies op de werkvloer, werksessies, snuffelstages, bedrijfsbezoeken, etc. Om concreet tot banen te komen organiseren wij werkervaringstrajecten op maat, pre-selectie van kandidaten voor mogelijke vacatures, sessies op maat voor bijvoorbeeld HR-afdelingen en nog veel meer. De ervaring leert dat organisaties vaak op zoek zijn naar een combinatie van activiteiten. Het is dus altijd maatwerk wat we uiteindelijk echt gaan doen. Wij werken met een betaald partnerschap.

Stap in en wordt onze partner!

Wat kan voorafgaand aan het partnerschap al worden gedaan?

Een match tussen een vluchtelingtalent en een baan is één, een succesvol
dienstverband op de lange termijn is twee. Daar kun je vooraf veel voor
regelen en organiseren. Elke vluchteling en elke organisatie is anders; alle
mogelijke tips gelden dus in meerdere of mindere mate voor uw organisatie. Onze ervaring leert dat het in in ieder geval de moeite loont om de onderstaande aandachtspunten serieus te overwegen.

  • Een open en diverse organisatiecultuur vergroot de slagingskans van een goede werkrelatie enorm. Dit is in vele onderzoeken aangetoond.
    Belangrijk daarbij is hoe de manager omgaat met diversiteit in het team en ieders talenten zo goed mogelijk weet te benutten. Daarnaast kun je medewerkers vroegtijdig informeren dat een nieuwe medewerker met een vluchtelingachtergrond komt en investeren in bewustzijn van cultuurverschillen. Een interculturele training kan hierbij helpen. Aan de andere kant moet het ook niet teveel nadruk krijgen: balans en maatwerk.
  • Wees bewust van mogelijke vooroordelen: competenties van kandidaten met een niet-westerse migratieachtergrond worden niet altijd herkend. Openheid, oprechte interesse en blijven praten zijn dan extra belangrijk.
  • De meeste vluchtelingen hebben – zeker in het begin – extra aandacht en ondersteuning nodig. Daar is tijd en capaciteit voor nodig. Maak deze vrij.

Behoefte aan meer informatie voor het aannemen van medewerkers met een vluchtelingachtergrond? Klik hier.