ፍጻመታት

Refugee Talent Hub organiseert events waarbij wij vluchtelingtalenten in contact brengen met werkgevers.

ተዉህቦ ዘለዎ ሰደተኛ ዲኻ ከምኡ'ውን ኣብ ፍጻመ ክትሳተፍ ደሊኻ፧
Schrijf je dan snel in ኣብ ረፉጅ ታለንት ሁብ ከምኡ'ውን ምብጻሕ ቀዳማይ ፍጻመ!

Vluchtelingtalenten

Op zoek naar een baan of een netwerk om in contact te komen met verschillende organisaties? De Refugee Talent Hub brengt ontmoetingen tot stand.

ሕቶታት ኣለካ፧ ግበርመራኸቢኣብ

Partnerschap

ረፉጅ ታለንት ሁብ ምስ ዝተወሰኑ መሻርኽቲ ይሰርሕ። በዚ መሰረት ኣንሕና ኣስረሓትን ክእለት ዘለዎም ስደተኛታትን ኣብ ባይታ ንምርኻብ ንጥፈታት ንውድብ።

ህንጥዩነት ኣለካ ረፉጅ ታለንት ሁብ ንትካልካ እንታይ ክሕግዘካ ይኽእል፧ ግበርመራኸቢምሳና

መልእኽቲ ብሎግ (blogberichten)

Regelmatig verschijnen er blogs over events of andere trajecten en onderwerpen waar de Refugee Talent Hub bij betrokken is. Een verzameling van deze blogs vind je hier.

ንስኻ ባዕልኻ ከኣ ብሎግ ክትጽሕፍ ደሊኻ፧ ንዓና ኣፍልጠና። ኢሜይል ስደድ ናብinfo@refugeetalenthub.com